[ad_1]

Nội dung kiểm tra bao gồm nội dung chương trình học của cả năm học và lượng kiến thức ngôn ngữ mà học sinh đã học trong những năm học trước với các lớp 2, 3, 4 và 5.

Kiểm tra theo hình thức tập trung theo đề chung của Sở GD&ĐT.

Cấu trúc đề kiểm tra như sau: Listening (25%), conversation (25%), reading (25%), writing (25%).

Phân loại câu hỏi: Nhận biết (40%), thông hiểu (30%), vận dụng (20%), vận dụng cao (10%).

Thời gian kiểm tra vào 8/5/2017 với khối 1 và 2 (tăng cường và đại trà); ngày 9/5/2017 với khối 3,4 và 5 (tăng cường và đại trà).

Sở GD&ĐT yêu cầu phòng GD&ĐT chịu trách nhiệm bảo mật và đảm bảo chất lượng của việc sao, in đề kiểm tra. Tuyệt đối không giao cho các cơ sở giáo dục thực hiện việc sao, in đề.

Sở GD&ĐT sẽ tiến hành chấm kiểm tra xác suất một số bài làm của học sinh ở mỗi khối lớp.

Nếu học sinh có điểm dưới 5 trong lần kiểm tra tập trung, các trường tiểu học chủ động tổ chức cho học sinh làm bài kiểm tra lần 2 và tính trung bình cộng của 2 lần kiểm tra để lấy điểm cuối cùng. Các trường tiểu học chịu trách nhiệm ra đề kiểm tra lần 2 và đảm bảo đúng định dạng đề chung của Sở GD&ĐT.

[ad_2]

Source link