[ad_1]

Hướng dẫn nêu rõ, trong quá trình thực hiện giáo dục nghề phổ thông và giáo dục hướng nghiệp, HS cần được tìm hiểu các lĩnh vực nghề nghiệp phổ biến trong xã hội để định hướng nghề nghiệp và thấy rõ sự phù hợp của năng lực bản thân với yêu cầu ở những nghề cụ thể, được rèn luyện các kỹ năng, tác phong lao động cần thiết.

Thông qua giáo dục nghề phổ thông, HS được vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học ở môn Công nghệ và các môn học khác vào thực tiễn đời sống và sản xuất trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ.

Giáo dục Nghề phổ thông phải góp phần rèn luyện phẩm chất, thói quen lao động có kế hoạch, có kỷ luật, có kỹ thuật và ý thức bào đảm an toàn, giữ gìn vệ sinh môi trường.

Tổ chức hoạt động giáo dục nghề phổ thông dưới hình thức dạy học tự chọn, học sinh tự nguyện đăng ký.

Cấp THCS: Tổ chức dạy nghề phổ thông cho học sinh lớp 8, thực hiện 2 tiết/tuần, cả năm học 70 tiết.

Cấp THPT: Tổ chức dạy nghề phổ thông cho học sinh lớp 11, thực hiện 3 tiết/tuần, cả năm học 105 tiết.

Trung tâm GDTX tỉnh, Trung tâm GDTX-KT-HN các huyện, thị xã cần phối hợp chặt chẽ với phòng GD&ĐT để tổ chức tập huấn cho giáo viên dạy nghề phổ thông, quản lý chặt chẽ việc thực hiện chương trình dạy nghề phổ thông ở các trường THCS và tổ chức thi nghề phổ thông cho học sinh THCS có nhu cầu.

Căn cứ việc đăng ký chọn học nghề của học sinh, các trường THCS, THPT, các Trung tâm xây dựng kế hoạch, tiến hành sắp xếp lớp với số lượng phù hợp và bố trí đội ngũ giáo viên tham gia giảng dạy.

Đối với các trường THCS, THPT chưa đủ giáo viên, trang thiết bị, cơ sở vật chất thực hiện giáo dục nghề phổ thông cần phối hợp với các Trung tâm để được tư vấn, hướng dẫn xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện.

Việc đánh giá kết quả học nghề phổ thông được thực hiện bằng cho điểm các loại bài kiểm tra thường xuyên, định kỳ và tính điểm trung bình như một môn học, được xếp loại theo quy định của Bộ GD&ĐT. Điểm trung bình Nghề phổ thông không tham gia tính điểm trung bình các môn học từng học kỳ và cả năm học.

Hiệu trưởng trường THCS, THPT, Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm đánh giá kết quả hoạt động giáo dục nghề phổ thông trong năm học ở đơn vị mình.

[ad_2]

Source link