[ad_1]


Thứ năm, 4/5/2017 | 06:00 GMT+7

Thứ năm, 4/5/2017 | 06:00 GMT+7

Trưởng phòng hỏi nhân viên cấp dưới về sự vắng mặt của một nữ nhân viên cùng phòng:

Máy tính cũng biết tán gái

– Anh có biết tại sao hôm nay cô ta không đi làm? Cậu có biết số điện thoại hay nhà cô ấy ở đâu hay không?

Cậu nhân viên gãi đầu đáp:

– Dạ không thưa sếp, nhưng chúng ta có thể hỏi máy tính về thông tin của cô ấy.

Trưởng phòng kinh ngạc:

– Sao cơ, thời đại tiến bộ đến độ cả máy tính cũng bắt đầu biết tán gái rồi cơ à?

– !!!

Xem thêm: Nước hoa mùi máy tính

Thần Kỳ (st)

Xem video: Người đẹp đập nát máy tính vì bị lỗi khi chơi game

‘;
var parentDom = $(this).parent().get(0).tagName;
var tableDom = $(this).parents(‘table’);
if(parentDom == ‘TD’ || parentDom == ‘td’)
{
tableDom.before(vneVideo).remove();
}
});
Parser.SITE_URL = base_url;
Parser.URL = js_url;
Parser.FLASH_URL = flash_url;
Parser.SITE_ID = site_id;
Parser.AUTO_PLAY = 1;
Parser.parseAll();
}
if (typeof(common.parserAdsFullScreen) != ‘undefined’) {
common.parserAdsFullScreen();
}
if (typeof(common.resizeImageDetail) != ‘undefined’) {
common.resizeImageDetail();
$(window).resize(function() {
common.delayFireOnce(1000).done(function() {
common.resizeImageDetail();
});
});
}
news_detail.shopParser();

[ad_2]

Source link