Khoản tiền 10 USD được sử dụng cho YouTube TV, tương đương một tuần sử dụng miễn phí dịch vụ này.

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt