Together là ứng dụng tán gẫu mới trên di động, thay thế cho Yahoo Messenger đã bị đóng cửa ba tháng trước. 

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt