Bloomberg vừa có bài viết về xu hướng bẻ khóa sinh học, gắn chip siêu nhỏ đảm nhiệm nhiều tác vụ vào cơ thể người. Thị trường này dự kiến có thể tăng gấp 10 lần, lên 2,3 tỉ USD vào năm 2025.

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt