Windows 10 đã trở thành một dịch vụ chứ không còn là một hệ điều hành đơn thuần nữa thành ra Microsoft có thể thêm thắt, thay đổi các tính năng bất cứ lúc nào hãng muốn thông qua những bản cập nhật. Nhiều trong số đó hữu ích những cũng có không ít những thứ gây phiền toái, điển hình như việc Microsoft cho hiển thị bảng “Cảnh Báo” trên Edge khi bạn dùng trình duyệt mặc định của Windows 10 để tải về Chrome, Firefox hay các trình duyệt thứ 3.

*Cập nhật: Hiện tại tính năng “cảnh báo” này…

Windows 10 sẽ hiện bảng “cảnh báo” khi bạn tải về Chrome hay Firefox, Microsoft làm gì vậy?

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt