Người dùng Windows 10 October Update vừa qua đã phát hiện thêm một lỗi là khi giải nén file zip thì Windows sẽ tự động chép đè lên các file trùng tên mà không thông báo. Điều này tuy không nghiên trọng như lỗi xoá dữ liệu trước đó nhưng vẫn có thể khiến người dùng bị mất dữ liệu ngoài ý muốn.

Thông thường thì khi giải nén zip mà trong thư mục đã có sẵn file trùng tên, Windows sẽ hiện bản thông báo như bên trên để người dùng lựa chọn việc có chép đè lên hay không. Tuy nhiên khi nâng cấp lên…

Windows 10 October Update bị lỗi tự chép đè file cùng tên khi giải nén

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt