Mặc dù iPhone X và Xs có kích thước tương tự nhau, nhưng dùng vỏ bảo vệ của iPhone X để xài lại trên iPhone Xs thì không khả thi.

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt