ICTnews – Nền tảng IoT – Smart Connected Platform (SCP) của VNPT đã được chính các kỹ sư của VNPT nghiên cứu, phát triển và đang được VNPT sử dụng để phát triển nhiều ứng dụng IoT trong nhiều lĩnh vực khác nhau để phục vụ nhu cầu khách hàng. ]]>

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt