ICTnews – Lá thư ký tên của ông Lê Hồng Minh, CEO VNG, xin lỗi các bên liên quan sau sự cố gián đoạn Internet và cho biết sẽ xem xét các thiệt hại để bảo đảm quyền lợi chính đáng. ]]>

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt