ICTnews – Phương thức thanh toán không tiếp xúc có thể giúp người dùng sử dụng thẻ Visa để chạm và qua cửa các phương tiện giao thông công cộng. ]]>

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt