Chiều ngày 19/10, Giải thưởng Đổi mới Sáng tạo và Khởi nghiệp TP.HCM 2018 (I-Star 2018) chính thức được trao cho 11 tổ chức và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Đây là hoạt động trong tuần lễ WHISE 2018 do Sở KHCN TP.HCM chủ trì tổ chức.

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt