ICTnews – Là sự kiện đầu tiên tại Việt Nam tập trung vào 4 mảng tiêu biểu của công nghệ tiên phong gồm Trí tuệ nhân tạo, IoT, Blockchain và Thực tế tăng cường/Thực tế ảo, Vietnam Frontier Summit 2018 hướng tới thúc đẩy phát triển hệ sinh thái công nghệ tiên phong trong nước. ]]>

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt