ICTnews – Khi chat với một người hoặc tham gia một cộng đồng nhiều người dùng quốc tế, người dùng Viber có thể chọn dịch các đoạn chat sang ngôn ngữ mong muốn bằng tính năng mới của ứng dụng chat này. ]]>

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt