Hệ thống thông tin địa lý là nền tảng để chính quyền triển khai nhiều công tác về cơ sở hạ tầng, môi trường, giao thông đô thị… phù hợp với mọi biến động trong không gian và thời gian.

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt