ICTnews – Ứng dụng chat Microsoft Kaizala có đầy đủ các tính năng của một ứng dụng chat thông thường nhưng thêm những tính năng chuyên biệt dành cho doanh nghiệp. ]]>

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt