Meicai, startup Trung Quốc giúp nông dân bán rau cho các nhà hàng, vừa huy động được ít nhất 600 triệu USD trong vòng tài trợ do hãng Hillhouse Capital và Tiger Global Management dẫn đầu.

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt