Đúng như những gì Apple hứa, Carplay trong bảng cập nhật iOS 12 sẽ hỗ trợ ứng dụng bên thứ 3, đặc biệt là các ứng dụng bản đồ như Google Maps hoặc Waze. Hiện những người dùng thuộc chương trình beta TestFlight của Apple đã nhận được thông báo nâng cấp lên Waze RC v.4.43.4.0 để sử dụng Carplay. Về cơ bản, điều này cho phép chúng ta sử dụng các ứng dụng bản đồ của bên thứ 3 ngay trên màn hình giải trí của xe hơi nhằm điều hướng, dẫn đường, tìm địa điểm…. giống như đang làm trên iPhone hoặc…

Ứng dụng bản đồ Waze đã bắt đầu thử nghiệm chạy trên CarPlay iOS Beta 12

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt