2 năm sau khi công bố dự án xây dựng nhà máy năng lượng Mặt trời ở Chernobyl, chính quyền Ukraine đã chính thức giới thiệu nhà máy điện Mặt trời công suất 1MW ở khu vực này. Nhà máy điện Mặt trời ở Chernobyl đang có 3800 tấm pin Mặt trời hoạt động, đủ cung cấp điện cho 2000 hộ gia đình sử dụng, được đầu tư với kinh phí 1 triệu euro bởi công ty điện Rodina của Ukraine và công ty năng lượng Enerparc AG của Đức.

chernobyl2.jpg

Tham quan nhà máy điện Mặt trời lắp đặt ở…

Ukraine bắt đầu vận hành nhà máy điện Mặt trời 1MW ở Chernobyl

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt