Uber cho biết họ đang phát triển tính năng thông báo tình trạng giao thông tích hợp trong app Uber, giúp cho khách hàng và lái xe tham khảo được tình hình trên đường lúc đó để có phương án di chuyển thích hợp. Tính năng này tương tự với Google Maps, cũng cho biết được đoạn đường đó có đông xe, kẹt xe hay không.

Trước đây Uber sử dụng dữ liệu của Google để đưa ra ước tính về thời gian xe di chuyển, nhưng sắp tới đây họ sẽ tự xây dựng cơ sở dữ liệu riêng của mình. Dựa trên việc thu thập dữ…

Uber tự phát triển tính năng báo tình trạng giao thông cho biết đường có kẹt xe hay không

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt