Những hình ảnh mà bạn thấy trong bản tin thời sự này hoàn toàn là do AI xử lý chứ không phải do người thật đang dẫn chương trình.

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt