Từ cuối năm 2016, Sở Y tế và các trung tâm y tế dự phòng, bệnh viện trên địa bàn TP.HCM đã chủ động triển khai việc sử dụng hệ thống quản lý dịch bệnh ứng dụng công nghệ GIS do Trung tâm Ứng dụng Hệ thống Thông tin Địa lý (thuộc Sở KHCN Thành phố) triển khai nhằm ghi nhận thông tin và phối hợp với địa phương xác định ổ dịch.

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt