Chương trình Trẻ em sáng tạo: Thành phố thông minh và thân thiện với trẻ em do Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF), Saigon Innovation Hub (Sở KHCN TP.HCM), Arkki International và Sở Quy hoạch – Kiến trúc Thành phố phối hợp tổ chức đã chọn ra 22 mô hình, ý tưởng sáng tạo tốt nhất để tổ chức triển lãm và bình chọn trực tuyến.

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt