Kiến trúc chính quyền điện tử TP.HCM được xây dựng nhằm định hướng triển khai một cách thống nhất và đồng bộ ứng dụng CNTT cho các đơn vị tại TP.HCM.

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt