Bản nâng cấp tiếp theo của Windows 10 dự kiến vào tháng 4/2019 sẽ cho phép người dùng có thể tìm kiếm trực tiếp mọi tập tin ngay trên thanh Searchbar thay vì trong giao diện File Explore như trước.

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt