AES (viết tắt của Advanced Encryption Standard ) là một chuẩn mã hóa dùng để bảo vệ, mã hóa các dữ liệu riêng tư. AES khá phổ biến và được sử dụng cho rất nhiều mục đích khác nhau, ngay chả chính phủ Mỹ cũng sử dụng chuẩn này cho việc bảo mật dữ liệu của họ. Vậy AES là gì? Hôm nay mình sẽ cùng anh em tìm hiểu cơ bản khái niệm của chuẩn mã hóa này nhé.

AES_5.jpg

AES là thuật toán dựa trên mã hóa block, mỗi mã có kích thước 128 bit. Các khóa (key)…

Tìm hiểu chuẩn mã hóa AES được Mỹ áp dụng trong việc mã hóa dữ liệu

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt