ICTnews – Thuê ngoài dịch vụ CNTT (IT Outsourcing) đã là xu hướng phổ biến trên thế giới. Tại Việt Nam, Chính phủ khuyến khích các cơ quan, doanh nghiệp thuê ngoài dịch vụ CNTT để tối ưu hóa chi phí. Các chuyên gia nhận định, trong bối cảnh cách mạng 4.0, IT Outsourcing sẽ ngày càng “nở rộ”. ]]>

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt