Chiếc iPhone XS Max mình mượn được là phiên bản cho thị trường Hong Kong với tên mã ZA/A, thay vì ZP/A như trước đây. Phiên bản này hỗ trợ gắn 2 thẻ SIM vật lý có thể sử dụng 2 SIM 2 sóng tại Việt Nam, lựa chọn được mạng 4G cũng như sử dụng được iMessage, Facetime của một trong hai SIM. Về cơ bản chiếc iPhone XS Max sẽ đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của anh em từng mong muốn iPhone có 2 SIM tại Việt Nam.

Khi mở hộp mình khá ngạc nhiên khi…

Thử dùng iPhone XS Max 2 SIM vật lý: nghe gọi, nhắn tin, 4G tốt ở Việt Nam

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt