“Đẹp nhờ mẫu đẹp hén!” hay “đẹp nhờ cái máy flagship” hoặc “èo, cục đá vào tay bác thì cũng ra tác phẩm”… Nói vậy thôi, một bức chân dung tốt, bằng điện thoại thì thuật toán can thiệp nhiều lắm. Nó cà quá tay thì mất đi thần sắc như manequin, nó không cà thì có thể dùng màn hình camera đó để xử lý mụn. Phần cứng vật lý thì cảm biến bằng hạt đậu, hệ ống kính có bao nhiêu lớp thì cũng nhiều giới hạn lắm. Thuật toán xử lý, tái tạo hình ảnh, là rất quan trọng nếu chụp bằng điện thoại. Rồi đến…

Thử chụp chế độ Chân dung & Selfie bằng Camera Huawei Nova 3i

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt