Thông tin của hơn 31.000 giao dịch thẻ ngân hàng và hơn 5 triệu email được cho là của khách hàng Thế Giới Di Động bị chia sẻ trên Internet.

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt