Bkav đang chuẩn bị ra Bphone 3 với ý tưởng màn hình tràn đáy, bạn nghĩ sao về xu hướng thiết kế này của hãng?

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt