ICTnews – Học viện Kỹ thuật Mật mã vừa tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng Thạc sĩ niên khóa 2016 – 2018 cho 16 tân Thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Mật mã khóa 13 và 43 tân Thạc sĩ chuyên ngành An toàn thông tin khóa 3 tại Hà Nội. ]]>

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt