Tờ báo The New York Times vừa qua đã sử dụng dịch vụ Google Cloud để số hoá kho ảnh với dung lượng từ 5 – 7 triệu tấm của mình. Điều này đồng thời cho phép New York Times áp dụng công nghệ AI để tìm kiếm nguồn gốc và câu chuyện của từng bức ảnh chụp.

Với thời gian hoạt động hơn một thế kỷ, kho hình ảnh của The New York Times là nguồn tài liệu quý giá lưu giữ lại những khoảnh khắc của lịch sự đương đại. Tuy vậy việc lưu giữ bản cứng đòi hỏi phải có không gian lớn, tìm kiếm rất vất vả cũng…

The New York Times số hoá 7 triệu bức ảnh bằng Google Cloud, áp dụng AI để tìm nguồn gốc

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt