Nhu cầu sử dụng pin để cung cấp năng lượng cho ô tô và lưu trữ năng
lượng mặt trời đã vượt quá khả năng của các nhà cung cấp trên thế giới.

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt