ICTnews – Các trang báo online Thanh Niên, Zing.vn, Pháp Luật TP.HCM,… và nhiều sản phẩm của VNG không truy cập được do sự cố về điện. ]]>

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt