Công ty trò chơi Trung Quốc muốn xác định độ tuổi cũng như hạn chế thời gian chơi của người dùng.

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt