Ngoài hoạt động trưng bày thiết bị, Techmart còn có các hội thảo trình diễn công nghệ nhằm tập trung giới thiệu các giải pháp có hiệu quả ứng dụng cao trong hoạt động khám, chữa bệnh, chăm sóc và phục hồi sức khỏe, xử lý môi trường.

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt