Chiều ngày 19/10/2018, Sở KHCN TP.HCM, Lotte Accelerator và Vietnam Silicon Valley Accelerator đã ký kết ghi nhớ hợp tác nhằm phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của TP.HCM

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt