ICTnews – Theo đại diện Google, sự khác biệt lớn nhất của tiếp thị thông minh chính là dữ liệu (Big Data) và các doanh nghiệp nên tận dụng điều này để có được lợi thế trong thời đại tiếp thị thông minh. ]]>

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt