Google dường như đã lắng nghe những chỉ trích liên quan đến thiết kế notch (tai thỏ) trên Pixel 3 XL khi cho rằng nó là bước lùi so với thiết kế Pixel 2 XL.

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt