Công ty công nghệ Mỹ hiếm khi chia sẻ trên Twitter hay Facebook, ngược với xu hướng truyền thông mạng xã hội đang phát triển hiện nay.

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt