Theo bước các ông lớn khác trong ngành công nghệ như Apple, Microsoft, Google hay Facebook đang dần chuyển hướng sang việc sử dụng 100% nguồn năng lượng tái tạo trong tất cả các hoạt động, Sony cũng vừa khẳng định họ sẽ gia nhập câu lạc bộ có tên RE100 (100% Renewable Energy) này. Mục tiêu của hãng đặt ra là sẽ chuyển đổi hoàn toàn tất cả các nguồn năng lượng trong chế tạo sản xuất nghiên cứu… vào năm 2040.

Để đạt được điều này vào năm 2040 thì hãng cũng có các lộ trình tiến từng bước 1…

Sony đặt mục tiêu sử dụng 100% năng lượng tái tạo vào năm 2040

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt