Dòng chip mới Snapdragon 1000 (hay còn gọi là Snapdragon 8180), với số lượng bóng bán dẫn khổng lồ – lên tới 8,5 tỷ chiếc, hiện đang là kỳ vọng mới cho hệ điều hành Windows 10, và cũng chính là “trọng tâm cuối cùng” để biến ý tưởng trên trở thành sự thật.

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt