Báo cáo kết quả kinh doanh Q2/2018 của Snapchat cho biết họ đã mất tới 3 triệu người dùng thường xuyên mỗi ngày (active daily users), từ con số 191 triệu xuống còn 188 triệu, tức là giảm 2%, so với Q1/2018. Đây là quí chứng kiến số lượng người dùng của Snapchat giảm sút trong lịch sử hoạt động của công ty.

Dù vậy, nếu so về mức tăng trưởng thì 188 triệu người dùng thường xuyên mỗi ngày của Snapchat hiện nay vẫn cao hơn 8% so với cùng kì năm ngoái. Ngoài ra, CFO của Snapchat cũng cho biết số…

Snapchat mất 3 triệu người dùng thường xuyên nhưng vẫn tăng trưởng 8% so với năm ngoái

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt