Một tùy chọn đang xuất hiện trên ứng dụng Skype Preview cho Android và iOS, cho phép người dùng gửi tất cả tin nhắn SMS và Skype của họ từ ứng dụng duy nhất.

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt