Hacker đăng một phần nhỏ dữ liệu được cho là của nhân viên Concung, đồng thời nói sẽ tiếp tục tung thông tin của doanh nghiệp này cùng FPT Shop.

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt