Facebook thừa nhận có 14 triệu tài khoản bị lấy “thông tin cơ bản”. Nhưng thực tế, hacker đã có thể đọc được lịch sử tìm kiếm và vị trí của các nạn nhân. ]]>

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt