Google đang thực hiện các biện pháp tăng cường trong nỗ lực bảo mật dữ liệu người dùng Android Pie, với các dữ liệu sao lưu đám mây được mã hóa bổ sung.

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt