Samsung vừa giới thiệu mẫu Galaxy A9 là điện thoại đầu tiên có 4 camera sau. Trên trang chính thức của mình, Samsung cũng đã chia sẻ tính năng của từng camera được gắn trên mặt sau của Galaxy A9. Sau đây là một vài thông tin chi tiết hơn của 4 camera này.

Screen Shot 2018-10-12 at 7.18.10 AM.png

1. Camera góc siêu rộng:
Samsung đưa ra thông số của camera siêu góc rộng: 8MP, F2.4, 120°. Với góc nhìn tổng 120° cho camera này, Samsung đang…

Samsung A9: Thông tin thêm về cụm 4 camera sau

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt